donderdag 7 juni 2012
BRISANT
UIT:
Dreiging van rellen op Bonaire (Nu.nl, 4 juni 2012)

CONTEXT:
Op Bonaire is een BRISANTE situatie ontstaan door de slechte verhouding tussen de eilandbewoners en het Nederlandse bestuur.

BETEKENIS:
explosief

UITSPRAAK:
[brie-zant]

WOORDFEIT:
Brisant is het tegenwoordig deelwoord van het Franse werkwoord briser 'breken, verbrijzelen'. De oorsprong daarvan ligt in het vulgair Latijn: brisare of brisiare betekent ook 'breken'. Volgens sommige naslagwerken komt dat werkwoord uiteindelijk uit een Keltische taal.
Letterlijk is brisant 'snel ontploffend, explosief' en ook figuurlijk kan het 'explosief' betekenen: 'tot grote moeilijkheden leidend', 'ophef veroorzakend'.

Woordspot (voor scholieren en docenten) behandelt vandaag het woord wezenlijk.

100 jaar Van Dale

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.