donderdag 1 november 2012
DIFFAMEREN
UIT:
Dat duo? Een roverspaar! (Elsbeth Etty, nrc.nl, 31 oktober 2012)

CONTEXT:
Schokkender dan de geldzucht van het duo was dat media grif betaalden voor een paar racistische of anderszins DIFFAMERENDE citaten van de beroepsprovocateur om wie het publiek zo kon lachen. K.L. Poll, chef kunst van NRC Handelsblad, gaf Reve in 1985 zelfs een honorarium voor een ingezonden brief.

BETEKENIS:
belasteren

UITSPRAAK:
[dif-fa-mee-ruhn]

WOORDFEIT:
Diffameren is een Frans leenwoord; ook het Franse diffamer betekent 'in diskrediet/opspraak brengen'. De woorden zijn te herleiden tot het Latijnse fama 'gerucht, reputatie, roem'. Ook faam 'roem', fameus 'veelbesproken' en befaamd 'beroemd' gaan hierop terug. Het voorvoegsel dis- of in- geeft een tegendeel aan: diffameren (de s van dis- heeft zich aan de f van faam aangepast) is 'een slechte naam bezorgen', en infaam is 'eerloos'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.