dinsdag 22 december 2009
DIXIT
UIT:
Goede punten voor 'terugkeerwoningen' voor illegale kinderen (De Morgen, 18 december 2009)

CONTEXT:
"Daarom moet de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie in de asielopvang een begeleidingstraject uitwerken, waarbij men alle verblijfsopties grondig onderzoekt en waarbij men in geval van terugkeer maximaal inzet op vrijwillige terugkeer", DIXIT Stockmans.

BETEKENIS:
hij/zij zei, hij/zij heeft gezegd

UITSPRAAK:
[dik-sit]

WOORDFEIT:
Dixit is een vorm van het Latijnse werkwoord dicere 'zeggen'. Het is de derde persoon enkelvoud van het perfectum, oftewel de voltooid tegenwoordige tijd: 'hij/zij heeft gezegd'. Dixit kan gebruikt worden ter variatie op aldus, volgens, zei, enz.
Het komt ook voor in het Belgische woord dixitattest: een doktersbriefje waarop de huisarts aangeeft dat de patiënt iets beweert wat moeilijk controleerbaar is (was de scholier echt ziek of spijbelde hij?).

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.