dinsdag 15 juni 2010
GROSSO MODO
UIT:
Verhagen legt bal bij VVD en PVV (Nu.nl, 14 juni 2010)

CONTEXT:
CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen gaat ervan uit dat informateur Uri Rosenthal eerst verder praat met VVD en PVV over de vorming van een kabinet. "Die moeten het GROSSO MODO eens worden voordat er überhaupt naar een derde partij gekeken kan worden."

BETEKENIS:
in grote lijnen, ruwweg

UITSPRAAK:
[gros-so mo-do]

WOORDFEIT:
De Latijnse woordgroep grosso modo betekent letterlijk 'op ruwe, grove wijze'. De uitdrukking staat in de ablativus, de naamval die aangeeft waardoor, waarmee of hoe iets gebeurt. Grosso is de ablativus van grossus 'dik, grof, ruw' en modo die van modus 'wijze, manier, mate'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.