dinsdag 19 mei 2009
KABBALA
UIT:
Madonna 'trouwt' met 29 jaar jongere toyboy (Marlijn Bernhard, Elsevier, 15 mei 2009)

CONTEXT:
KABBALA is een joodse traditie die zich richt op de goddelijke natuur. Het kabbalahuwelijk tussen de twee tortelduifjes wordt echter niet officieel erkend. De vader weet niet of het stel binnenkort ook officieel in het huwelijk treedt.

BETEKENIS:
joodse geheime leer en mystiek

UITSPRAAK:
[kah-ba-la] of [kah-ba-la]

WOORDFEIT:
De kabbala is de mystieke joodse leer die onder andere de schepping wil verklaren door middel van de getallenleer. De kabbala kwam vooral in de dertiende eeuw tot bloei. De aanduiding gaat terug op het Hebreeuwse qabbala 'overlevering, traditie', dat verwant is met qibbel 'ontvangen'.
Op een ingewikkelde manier komt ook kabaal van ditzelfde woord; in het Frans (cabale) is de betekenis hiervan veranderd van 'doctrine' in 'geheim complot, groep intriganten' en na ontlening in het Nederlands ontwikkelde die laatste betekenis zich in de negentiende eeuw via 'opschudding, rumoer' tot 'lawaai'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.
.