donderdag 2 juli 2009
ZOÖNOSE
UIT:
Q-koorts: wat zijn de risico's? (RTL Nieuws, 1 juli 2009)

CONTEXT:
Q-koorts is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Coxiella burnetii). De ziekte verloopt vaak zonder, of met alleen milde klachten, maar kan soms ook ernstiger verlopen. Q-koorts is een ZOÖNOSE.

BETEKENIS:
infectieziekte die van dier op mens kan overgaan

UITSPRAAK:
[zo-o-no-zuh]

WOORDFEIT:
Een zoönose is een infectieziekte die door een dier op een mens kan worden overgebracht. In veel gevallen wordt het dier er niet of niet erg ziek van, maar is de mens er juist gevoelig voor. De Q-koorts komt onder meer voor bij geiten en kan vooral makkelijk overgedragen worden op de mens omdat de bacterie buiten de geit nog lang overleeft in bijvoorbeeld fijnstof dat wordt ingeademd. Zie verder onder meer de Wikipedia.
Zoönose is opgebouwd uit twee Griekse woorden: zoion 'levend wezen, dier' en nosos 'ziekte'.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.
.