dinsdag 7 juli 2009
ZWIN
UIT:
Achtergronden strandveiligheid (RTV West, teletekstpagina 155, 7 juli 2009)

CONTEXT:
Stromingen in zee beïnvloeden de bodem. Bij zandbanken (ondiep) slaan de golven om. Bij diepere plekken (ZWINNEN en muien) slaan golven niet of later om. Blijf weg bij diepere plekken die loodrecht op de kust staan (muien).

BETEKENIS:
natuurlijke laagte tussen zandbanken

UITSPRAAK:
[zwin]

WOORDFEIT:
Zwinnen zijn natuurlijke laagten tussen zandbanken. Bij eb blijven deze zwinnen vol zeewater staan. Muien zijn de geulen die haaks staan op de kust, en het water uit de zwinnen naar de open zee leiden. Bij eb ontstaat er door de zwinnen en muien een sterke zeewaartse stroom. (Zie Kennislink.)
Het woord zwin hangt samen met het Middelnederlandse werkwoord swinen 'verdwijnen'. In sommige geografische aanduidingen is zwin (waarschijnlijk) terug te vinden: Zwijndrecht, Zwinderen en Het Zwin (een natuurgebied op de grens van Zeeland en West-Vlaanderen).

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.
.